Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 20.6.2024.

3.6.2024

Představenstvo Bytového družstva Ocelářská 13, svolává na den 20.6.2024 jednání členské schůze (kompletní pozvánka je ke stažení níže), které se uskuteční od 18:00 hod (prezence od 17:45 hod.), a to na adrese: Restaurace Kovářská Vulkanus, Kovářská 939/4, Praha 9.

Děkujeme všem za účast na jednání!

S přáním hezkého dne

Představenstvo BD Ocelářská 13

Program jednání:
1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2) Volba předsedajícího, zapisovatele, skrutátora, schválení programu
3) Projednání a schválení účetní závěrky BD spolu s roční zprávou o hospodaření za rok 2023
4) Seznámení se zprávou o hospodaření a platební morálkou za období 1-5/2024
5) Volba nových členů představenstva BD
6) Projednání a schválení CN na zateplení domu ve vnitrobloku
7) Projednání a schválení dotace a úvěru na zateplení domu ve vnitrobloku
8) Diskuse

Dotazy k účetní závěrce a roční zprávě směrujte na účetní domu před termínem shromáždění SVJ. Výkazy zašleme na vyžádání.


Dokumenty ke stažení: