Zápis z členské schůze

20.8.2019

Vážení družstevníci,
V příloze máte uložený Zápis ze schůze ze dne 6. 8. 2019 v zaheslovaném formátu ZIP. Po ukončení schůze proběhla schůze nově zvoleného představenstva, které zvolilo za předsedu Petra Bartošíka. Představenstvo poptalo firmu Trumf renovace a sanace s.r.o. za účelem zjištění příčiny vysoké vlhkosti ve sklepních prostorách U Svobodárny 2 . Firma po zjištění příčin neustále se zvyšující vlhkosti navrhne řešení. Vzhledem k tomu, že zatím neznáme náročnost řešení příčin vlhkosti, předsednictvo prozatím nepodepíše smlouvu o dílo na výstavbu výtahů a nezapočne s čerpáním úvěru. Jakmile bude známá náročnost řešení , sejdeme se na krátké schůzi kde si stanovíme další postup.

( ZIP soubor byl na základě požadavku EU o ochraně osobních údajů zaheslován- členům družstva bude heslo poskytnuto- je stejné pro všechny dokumenty.)


Přeji všem klidný den.

 


Dokumenty ke stažení: